MODA & ARHITEKTURA

POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR
10. do 31. maj 2017
otvoritev 10. maj 2017 on 19. uri

Arhitektura in nakit

serija umetniškega nakita
2017

Teoretska razmišljanja nastala pri moji doktorski nalogi Nakit kot umetnost prenašam v vizualno podobo poimenovano Arhitektura in nakit – s poudarkom obravnave umetniškega nakita in njegovih praks z vidika razumevanja narativnosti, fenomenoloških zaznav telesa in prostora in interdisciplinarnega povezovanja z arhitekturo. Arhitektura v tem primeru nima le utilitarne funkcije, ampak je način eksistencialnega in metafizičnega premišljevanja prostora, snovi, težnosti, merila in svetlobe. Kar lahko razumemo, da je arhitektura prostor, kjer biva telo, telo pa je prostor, kjer biva nakit. Prvi določa omejeni prostor, drugi predstavlja prostor, ki nas omejuje s telesom. V ospredje se postavlja skupni element, to je ornament – kot okras prostora in telesa. Jezik ornamenta tako v arhitekturi kot tudi nakitu nagovarja s svojo funkcijo, simbolizmom in prostorom, zato se teoretično zastavlja vprašanje razmerja med ornamentom in arhitekturo ter ornamentom in telesom. Nakit lahko primerjamo s skulpturo v manjšem merilu, zato bi serijo Arhitektura in nakit lahko označili tudi kot neke vrste mikroarhitekturo.

Delite