Navigation Menu+

GALLERY DRAT IZOLA


Nakit kot umetnost
razstava umetniškega nakita
in
predstavitev knjige Nakit kot umetnost. Kratki premislek o umetniškem nakitu
Galerija Drat Izola, 14. april 2017 ob 19. uri

Z razstavo Nakit kot umetnost avtorica prenaša razmišljanja in spoznanja, ki so nastala pri njeni istoimenski doktorski nalogi v vizualno podobo. Osredotoča se na obravnavo nakita kot umetnosti in utemeljuje pojem umetniškega nakita. V enaindvajsetem stoletju se je namreč pokazalo, da so dosedanje teoretske analize in premisleki o umetniškem nakitu premalo raziskani in utrjeni, polje umetniškega nakita pa nejasno opredeljeno in nerazumljeno. Zato je osnovni namen razstave prenos teorije v umetniško prakso, vse z namenom boljšega razumevanja področja nakita kot umetnosti.

Osnovno vodilo razstave je, da nakit v določenem času in zaradi različnih vzrokov vstopi v svet umetnosti in postane njen del. Takšen nakit obravnavamo kot umetnost in ga dokazujemo preko obravnave umetniškega nakita in njegovih praks z različnih vidikov razumevanja relevantnih teorij umetnosti, razmejitve do utilitarnosti, narativnosti, fenomenoloških zaznav telesa in prostora ter interdisciplinarnega povezovanja z drugimi polji umetnosti.

Razstava je razdeljena na več različnih vsebinskih delov, kjer avtorica utemeljuje pojem umetniškega nakita tako, da se spogleduje s slikarstvom, arhitekturo, raziskuje proces komunikacije med umetnikom, nakitom (sporočilom) in opazovalcem (gledalcem) ter ob tem premišljuje o vlogi avtorja, ki premika meje nosljivosti nakita. Z analizo odnosa med drugimi vrstami umetnosti in umetniškega nakita ugotavlja pomen okrašenega telesa in osvetljuje razmerje med telesom in nakitom v umetnosti s tako imenovanim konceptom hibridizacije v umetnosti, kjer se v ospredje postavi tudi koncept kot glavno sporočilo nakita. Funkcija uporabnosti, če tako lahko sploh še imenujemo nosljivost nakita, postane sekundarnega pomena, iskanje meja v nosljivosti in izraznosti pa temeljni moment polja nakita v umetnosti. Različna razmerja, ki se vzpostavljajo pri spajanju različnih vrst umetnosti z nakitom, nudijo možnost širšega raziskovanja umetniškega nakita.

Povezava teorije in prakse v razstavi Nakit kot umetnost bo poskušala preseči dejstvo, da nakit danes v nasprotju z ostalimi umetniškimi disciplinami kljub naraščanju interesa galerij in muzejev z umetniškim nakitom in ustvarjalcev nakita ostaja na obrobju umetnosti. Zato je napočil čas, za njegovo prepoznavnost in razumevanje.